Już po raz szósty nasze gimnazjum przystąpiło w tym roku do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
25 listopada 2011 roku odbyły się szkolne eliminacje tego konkursu, przeprowadziły go nauczycielki języka niemieckiego Dorota Ulrich i Ewelina Kilisz. 45 uestników zmagało się z testem składającym się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego. Aby zakwalifikować się do etapu regionalnego trzeba było uzyskać 75% możliwych punktów do zdobycia.
Z naszej szkoły udało się to aż 34 uczniom, którzy 14 stycznia 2012 roku pojechali na kolejny etap konkursu do Opola. W ciągu 90 minut zmagali się z testem sprawdzającym wiadomości i umiejętności  w zakresie sprawności językowych i realioznawstwa. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła realioznawstwa Austrii. W eliminacjach wzięło udział prawie 200 gimnazjalistów z całego województwa opolskiego, a aż ośmiu z nich zakwalifikowało się do finału konkursu do Warszawy. Są to: Marta Gomolla, Dawid Cyron, Lenard Czakaj, Partycja Charczenko, Marcel Socha, Andrzej Majnusz, Anna Ludwig i Dominik Ludwig. Marta Gomolla zajęła pierwsze miejsce w województwie.
18 marca 2012 roku w siedzibie Goethe Instytutu w Warszawie odbył się finał tego konkursu, na który pojechali nasi uczniowie z nauczycielką języka niemieckiego pania Eweliną Kilisz.
Etap ten składał się z części pisemnej i ustnej, wzięło w nim udział 102 najlepszych uczniów z całej Polski. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie stanowili tak liczna grupę. Co roku nasi uczniowie byli finalistami i laureatami tego konkursu, ale tak licznej reprezentacji jeszcze nigdy nie mieliśmy.
Sukces jest tym większy, ponieważ w gronie laureatów tego konkursu jest aż trzech naszych uczniów, są to: Marta Gomolla, Dawid Cyron i Dominik Ludwig. Pozostali uczniowie napisali też bardzo dobrze, dla przykładu można podać iż Leonardowi Czkajowi zabrakło 0, 75 punkta, aby być laureatem konkursu, a Marcelowi Socha 1 punkt.
Serdecznie gratulujemy!!!